top of page

Vážení, vzhledem k extrémně vysokému zájmu o péči se k 7/1/2024 naplnila kapacita čekací listiny a proto je k tomuto datu pozastavena.  

Všem, kteří jste se přihlásili do 7/1/2024, 23:59 hod se postupně ozvu.

Aktuálně odhaduji její odbavení na 12 měsíců.  

Děkuji za pochopení! D. 

Moji milí pacienti, jsem Dagmar Pleyerová a vedu pro vás ambulanci klinické logopedie v centru Teplic. Najdete mne na adrese Masarykova třída 460/11! 

A mé zaměření? Kromě dětské klientely se specializuji také na dospělé.

SC0O5A2399.jpg
SC6G0A1485_edited.jpg
SC6G0A1380_edited.jpg
SC6G0A1466_edited.jpg
IMG_5719 2.jpg
SC6G0A1237_edited.jpg
SC6G0A1107_edited.jpg
SC0O5A2979.jpg

Můj příběh

Moje hodnoty

Myslím, že by bylo dobré vám o sobě něco povědět, ať víte, kdo se vám bude věnovat! Pocházím z Litoměřic, kde jsem také vyrůstala a studovala. Později jsem získala magisterský titul v oboru logopedie, surdopedie na Karlově univerzitě v Praze. V roce 2015 jsem začala pracovat jako klinická logopedka v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a v roce 2019 jsem složila atestační zkoušku z klinické logopedie. V současné době pracuji  na neurologickém oddělení v Nemocnici Teplice a zároveň provozuji soukromou logopedickou ambulanci zaměřující se na dětské i dospělé pacienty. Má práce je zároveň mým největším koníčkem. Je to obor na rozhraní mezi speciální pedagogikou, medicínou, psychologií a jazykovědou.

V tomto oboru je nutné se neustále vzdělávat. A tak aby toho nebylo málo rozšiřuji a prohlubuji svou kvalifikaci na oblast psychoterapie, absolvuji výcvikový kurz rogersovské psychoterapie na Vysoké škole aplikované psychologie! Komunikace je nutnou ingrediencí mezilidského vztahu. Je sdílením prožitků, sdílením zážitků a bez těch lze jen těžko žít... Cílem naší společné práce bude vás v tomto ohledu uschopnit. Navrátit vaši sebejistotu a schopnost uvědomění. Mám odlišný přístup k dospělým a dětem. S dětmi si budeme hrát, aby ani nevěděly že se učí a logopedie pro ně byla radostí, a ne stresem! Pro dospělé budu někdy tiše naslouchající. Někdy ale zase přísně direktivní. Budu vaším "drill" instruktorem. Logoped je tu pro vás, aby za pomoci mezioborových zkušeností z pole psychoterapeutického, psychologického, pedagogiky, lingvistiky, foniatrie a neurologie našel správnou cestu, nasměroval pacienta a pomocí píle ho oba společně dosáhli. 

Co přinést na první vyšetření?

S sebou nezapomeňte kartičku zdravotní pojišťovny, doporučení od praktického nebo odborného lékaře, očkovací průkaz nebo porodopis. Případně také zprávy z předchozích odborných vyšetření, například od klinického psychologa, neurologa, ORL či foniatrie, z pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. 

SC0O5A2348.jpg
SC0O5A2347.jpg
SC0O5A2324.jpg
SC0O5A2354.jpg

Služby

Běžné úkony

Dyslálie – patlavost

Opožděný vývoj řeči

Afázie – porucha chápání řeči a vyjadřování

Dysfázie – porucha tvorby a porozumění řeči v důsledku poruchy funkce mozku

Mutismus - nemluvnost

Balbuties – koktavost

 

Tumultus sermonis – brebtavost

 

Dysartrie – narušení článkování řeči

Dysfagie

Poruchy hlasu 

 

Poruchy zvuku řeči

Poruchy řeči při jiném dominujícím postižení (např.: sluchové, zrakové postižení, autismus, mentální retardace

Skupinová terapie pro pacienty s afázií

Terapie je zaměřena na dospělou klientelu s obtížemi v komunikaci následkem cévních mozkových příhod či kraniotraumat. Terapie se věnuje rozvoji funkční komunikace, výbavnosti slov, čtení, psaní, tréninku paměti. Velkým přínosem je také sdílení zkušeností v rámci skupiny a vzájemná psychická podpora.

Skupinový program pro nácvik komunikace (5-8let)

S cílem rozvoje motoriky a sociálních dovedností. V jedné skupině je 6 – 8 dětí. Program je vhodný pro děti ADHD, pro děti nesmělé, sociálně či motoricky neobratné, s dysfatickými obtížemi. Program sestává z 10 setkání, která probíhají 1 x týdně v trvání 60 minut, rodiče se neúčastní. Program je hravý, využívá veselých písniček o zvířátkách. V průběhu a po ukončení programu se setkávám s rodiči každého dítěte zvlášť za účelem zhodnocení a sdělení poznatků o dítěti, včetně výchovných a vzdělávacích závěrů a doporučení. Po absolvování kurzu děti dosahují výsledků: otevřenější komunikace, schopnost uvolnění, lepší ovládání impulsů, zlepšení hrubé motoriky, schopnost vyjadřovat pozitivní city, lepší ovládání mluvidel, lepší slovní zásoba a porozumění. 

Terapie prostřednictvím současných technologií

Terapie prostřednictvím moderních technologií – počítače, tabletu, chytrých telefonů. Využívám především aplikaci Videodoktor, Messenger, WhatsApp. Lidé mohou také terapeutickou práci se svými dětmi/dospělými nahrávat a videa posílat. Následně terapii můžeme online konzultovat. Takto může být zachována kontinuita péče v době častých nemocí a covidových omezeních. 

bottom of page