top of page

Kdy k logopedovi?

Logoped tu není jen pro děti ale věnuje se nejrůznějším diagnózám, které člověka mohou provázet v průběhu celého života. 

 0 - 2,5 let

 • má potíže s příjmem potravy 

 • má výrazný slinotok, nechce si čistit zuby

 • nepoužívá gesta, nekontaktuje očima

 • nehraje si, hraje si zvláštně

 • nereaguje na jméno či instrukci 

 • reaguje dráždivě na smyslové podněty

2

 2,5 - 4 let

 • nemluví, nespojuje slova, má vlastní řeč

 • je výrazně citlivé či neposedné

 • má obtíže ve smyslovém zpracování, je neobratné

 • nereaguje na instrukce, neopakuje

 • netvoří věty, neumí vyslovit většinu hlásek

 • nemluví plynule (koktá), projev je překotný

 • má chraptivý hlas, křičí nebo šeptá, mluví "nosem"

 • neumí smrkat, je citlivé v oblasti obličeje

 • nemluví v konkrétní sociální situaci

3

 4 - 5 let

 • nemluví gramaticky správně

 • netvoří rozvité věty a souvětí

 • má obtíže s výslovností (kromě RŘ), nemluví plynule

 • zaměňuje, vynechává, přehazuje hlásky, slabiky

 • neudrží kauzalitu, děj, nevypráví

 • má oslabenou krátkodobou paměť a pozornost

 • je motoricky neobratné (nedaří se jízda na kole, kreslení)

4

 5 let a více

 • přetrvávající obtíže v artikulaci LRŘ, CSZ/ČŠŽ + jejich sluchovém rozlišení

 • platí vše výše uvedené

5

Studenti a dospělí

 • přetrvávající obtíže způsobené neurovývojovou poruchou (vývojová dysfázie, poruchy autistického spektra, specifické poruchy učení, syndrom ADHD, ADD ... )

 • poruchy plynulosti řeči ( koktavost, breptavost) 

 • obtíže ve výslovnosti nebo rezonanci (poruchy sluchu, rozštěpy...)

 • poruchy komunikace při syndromových onemocněních

 • poruchy hlasu

6

Dospělí a senioři

 • stavy po cévních mozkových příhodách, úrazech, onemocněních nebo operacích - obtíže s řečí, jazykem, čtením, psaním nebo polykáním (dysartrie, afázie, dysfagie, apraxie... )

 • poruchy kognitivních funkcí (screening, trénink)

 • poruchy sluchu (i pomoc při nastavování kochleárního implantátu)

Mýty
a pravda

Na logopedii stačí jít v 5 letech

 

věkem dojde k samovolné úpravě

 

kl. logopedie pracuje jen s dětmi

 

upravuje jen artikulaci, učí básničky

 

děti mají jen opožděný vývoj řeči

 

rodiče by neměli doma "trénovat"

 

kl. logoped pracuje 10-15minut

 

pracuje jen v ambulanci

ideální čas je kolem 3 roku

 

projevy neurovývojových poruch přetrvávají

pracuje s lidmi různého věku (0-100) 

komplexně podporuje komunikaci

 

ve většině případů jde o vývojovou poruchu jazyka (vývojová disfázie)

nutná terapie podle aktuálních potřeb pacienta a spolupráce rodičů

terapie trvá 30-45 minut

 

a v nemocnicích, lázních, stacionářích a perinatologických centrech

bottom of page