top of page
SC0O5A2377.jpg

Mgr. Dagmar Pleyerová

Klinická logopedka

Telefon:

773 723 882

Email:

Adresa:

Masarykova třída 460/11

Teplice

415 01

IČO: 17 14 37 81

Datová schránka: s8s9exx

Trochu o mne..

Pocházím z Litoměřic, kde jsem vyrůstala a studovala Střední pedagogickou školu J.H. Pestalozziho, obor výchovná a humanitární činnost. V letech 2009-2015 jsem úspěšně absolvovala bakalářské studium Speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a následně navazující magisterské studium Speciální pedagogiky - logopedie, surdopedie na Pedagogické fakultě Karlově Univerzity v Praze.  V roce 2019 jsem složila atestační zkoušku a získala specializovanou způsobilost v oboru klinická logopedie. V  roce 2022 jsem získala zvláštní kvalifikaci pro úhradu výkonů K-3. 

Od roku 2015 jsem pracovně působila v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Kde jsem klinicko – logopedickou péči poskytovala dětem i dospělým. Nyní působím jako externistka na neurologické klinice v Nemocnice Teplice o.z. Zde poskytuji logopedickou péči dospělým, která je zaměřena na získané organické poruchy řečové komunikace jako je afázie, získaná dysartrie, orální apraxie, verbální apraxie, poruchy řeči při kognitivním deficitu a zejména poruchám polykání. Ve své praxi, kromě jiného, navazuji na péči poskytovanou teplickou nemocnicí a nabízím pacientům následnou dlouhodobou péči. Samozřejmostí je zaměření ordinace i na dětskou klientelu. Zejména na typy narušené komunikační schopnosti jako jsou poruchy řečového vývoje – opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, vývojová dysartrie atd. Poruchy při anomáliích orofaciálního systému – rozštěpové vady. Symptomatické poruchy řeči. Vady výslovnosti. Dětská afázie. Péči o předčasně narozené děti. Poruchy hlasu. 

A mimo práci? Miluji poznávání nových míst, orientalistiku, hodně čtu a obdivuji výtvarné umění!

Vzdělání a pracovní zkušenosti

Duben 2022

Leden 2022

2019

2015 - 2019

2015 

Otevření soukromé praxe v Teplicích. 

Zvláštní kvalifikace pro úhradu výkonů K-3

Atestace z klinické logopedie, oprávnění k provádění logopedické terapie těžkých vad řeči a sluchu 

speciální průprava na úseku činnosti klinická logopedie (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha, subkatedra ORL, foniatrie a klinické logopedie, zakončená atestací klinická logopedie)

Členkou Asociace klinických logopedů České republiky

Buďme ve spojení!

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page